acasa la infiintari firme in constanta
EURO TEAM ADVISORS

infiintari firme in constanta

Legislatie Contact  
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
Ultimile stiri
Fondul Proprietatea a readus speranta multor romani deposedati abuziv de regimul com...
24.04.07
In cadrul eforturilor de armonizare a legislatiei romane cu directivele U.E. merita m...
24.04.07
Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cart...
24.04.07
toate stirile  

Stiri la infiintari-firme.ro!


Codul Fiscal Modificari importante in codul fiscal

In cadrul eforturilor de armonizare a legislatiei romane cu directivele U.E. merita mentionata, chiar si datorita impactului, pe care il are asupra economiei romanesti si a mediului de business din Romania, in general, ultima modificare a prevederilor Codului Fiscal roman, adusa prin legea 343 din 17 iulie 2006 si intrata, in prezent, doar partial in vigoare.

Fara a incerca sa intram in detalii de natura contabila, consideram ca informatiile ,care ar putea trezi interesul unui eventual antreprenor, ar trebui sa se refere, in primul rand, asa cum mentiona, in urma cu mai mult de un an, dl Ionut Popescu, ministrul finantelor publice de la acea vreme, la mutarea accentului, conform noii filozofii fiscale, de pe impozitele directe (impozitele pe salarii si impozitele pe proifit, adica pe munca) pe impozitele indirecte (pe consum).

Timpul a dovedit, ca modificarile aduse Codului Fiscal in 2005, laudate de unii, dar atat de criticate de altii, au avut, pana la urma, un efect benefic asupra economiei romanesti si au au mai limpezit, atat cat s-a putut la acea vreme, apele, atat de tulburi, ale fiscalitatii din Romania.

La ce ne putem, insa, astepta si la ce se refera aceste ultime modificari aduse Codului Fiscal prin legea 343 din 17 iulie 2006 ?
In cea mai mare parte este vorba, asa cum spuneam si la inceputul materialului, de alinierea legislatiei noastre la normele U.E. din care merita mentionate prevederile urmatoarelor articole:

* art. 20 Venituri Neimpozabile¯;
* art. 20 1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene¯ (va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 27 1 Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene (va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 34 Plata impozitului¯;
* art. 36 Declararea si retinerea impozitului pe dividente¯ (alineatul [4] va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 43 Cotele de impozitare"

(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activitati independente;
b) salarii;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activitati agricole;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse in titlul III."

* art. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii¯;
* art. 77 Optiunea de a determina venitul net prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla¯ (alineatul [4] va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 77 1 Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal¯ (va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 77Ā² Rectificarea impozitului¯ (va intra in vigoare dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana);
* art. 83 Declaratia privind venitul realizat¯;
* art. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
* art.107 Cota de impozitare¯
Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009."
* art.107 1 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro."
Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.¯
* Titlul II, Capitolul III, art. 124 1 124 17 Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri
* Titlul II, Capitolul IV, art. 124 18 12427 Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate
* Titlul II, Capitolul IV, art. 124Ā²8 12441 Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri¯
* art. 125 Definitia taxei pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.¯
* art. 126 Operatiuni impozabile¯
* art. 127 Persoane impozabile si activitatea economica¯
* Titlul VI "Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei",
art. 128 Livrarea de bunuri¯
* art. 129 Prestarea de servicii¯
* Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"
Capitolul VIII "Cotele de taxa", art. 140.
(1) Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.
(2) Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:
a) serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe, altele decat cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);
b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;
c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.
(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.
(4) ơn cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2).
(5) Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun.
(6) Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun si care este in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei;
* Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"
Capitolul IX "Operatiuni scutite de taxa", art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii;
* art. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare¯
* Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"
Capitolul XII "Regimuri speciale", art. 152 Regimuri special de scutire pentru intreprinderile mici¯

(1) Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
(4) O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) ơn sensul alin. (4), pentru persoana impozabila care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
*

Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", Capitolul XIII "Obligatii", art. 153 ơnregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA¯
*

art. 155 Facturarea"

(1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
(2) Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
(3) Persoana impozabila va emite o factura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2).
(4) Persoana impozabila va emite o autofactura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10).
(5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;
e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;
f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);
g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;
h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2
si lit. i);
i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);
j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4)
lit. b);
k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile
- scutit cu drept de deducere,
- scutit fara drept de deducere,
- neimpozabila in Romania,
- neinclus in baza de impozitare;
2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea "taxare inversa";
o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;
p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.
(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
(7) Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:
a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;
b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;
c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice, care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).
(8) Prin norme se stabilesc conditiile in care:
a) se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii;
b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;
d) se pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
e) se pot pastra facturile intr-un anumit loc.
(9) Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme."

* art. 157 Plata taxei la buget"

(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g).
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(5) Importatorii persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471.
(6) ơn cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in conditiile art. 154 alin. (4), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.¯
* art. 160 Masuri de simplificare¯

(1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153.
(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:
a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;
c) lucrarile de constructii-montaj;
d) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila;
e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea ļ˛«taxare inversaļ˛», fara sa inscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor inscrie taxa aferenta, pe care o evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei intre furnizor si beneficiar.
(4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia achizitiilor respective.
(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii/prestatorii, cat si beneficiarii. ơn situatia in care furnizorul/prestatorul nu a mentionat ļ˛«taxare inversaļ˛» in facturile emise pentru bunurile/serviciile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea ļ˛«taxare inversaļ˛» in factura si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).¯
* art. 161 1 Operatiunile efectuate inainte si de la data aderarii¯
* Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"
art. 162 Sfera de aplicare"
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrica.
* art. 163 Definitii"

ơn intelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii:
a) produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 162;
b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;
c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme;
d) k) [¦];
* art. 163 1 Teritoriul Comunitar¯
* Art. 164 Faptul generator¯
* art. 167 Importul"
(1) ơn intelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:
a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv in Romania;
b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
c) plasarii produselor accizabile in zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.
(2) Se considera, de asemenea, import:
a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, in cazul in care produsul ramane in Romania;
b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim vamal suspensiv;
c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.¯
o art. 168 Producerea si detinerea in regim suspensiv¯
o art. 178 Reguli generale"

(1) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, pot avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.
(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.
(3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
(4) Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, in conditiile prevazute in norme.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.
o Titlul VII "Accize si alte taxe speciale",
Capitolul II 1, Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule, art. 214 1 Nivelul taxei speciale¯
a) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele, inclusiv comerciale, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap.
b) Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu.
c) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza:
o Taxa speciala = A x B x C x (100 - D) / 100

unde:
A = capacitatea cilindrica;
B = taxa prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 4;
C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 de la anexa nr. 5;
D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevazut in coloana 3 de la anexa nr. 5.
(4) Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul titlu.
(5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.
o Titlul IX " Impozite si taxe locale", Capitolul III, Impozitul si taxa pe teren¯, articolul 256

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. ơn cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
(4) ơn cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. ơn cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
o art. 260 Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. ơn cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.¯
o

art. 260 Plata taxei"
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
(4) ơn situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. ơn cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.¯
o Titlul IX " Impozite si taxe locale", Capitolul XI, Facilitati comune¯, art. 284 Facilitati pentru persoane fizice;
o Titlul IX " Impozite si taxe locale", Capitolul XI, Facilitati comune¯, art. 285, 286 Facilitati pentru persoane juridice;
o

Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale:
(1) (5) [¦]
(6) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoane juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:
a) scutirea de impozit pe cladiri de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii;
b) scutirea de impozit pe teren de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.
o

Art. II. - Prevederile alin. (15) al art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in situatia in care, prin acte aditionale incheiate dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea contractelor de vanzare cu plata in rate si/sau a contractelor de leasing este prelungita dupa data aderarii.
o

Art. IV. - (1) La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga.
(2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. b) ale art. 52, prevederile art. 52 alin. (3) referitoare la termenul de virare reglementat potrivit titlului IV, precum si art. 86 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
o

Art. V. - (1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia cazurilor cand se specifica altfel.
(2) Prevederile art. II intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
o

Art. VI. - ơncepand cu data de 1 ianuarie 2007, se abroga:
1. Lit. b) a art. 76 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare;
2. Art. 5, 6, 8 si 9 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare;
3. Din paragraful 4 al art. 60 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se elimina sintagma "inainte de deducerea impozitului pe profit";
4. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din art. 19 alin. (5) din Legea muntelui nr. 347/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004;
5. Lit. c) a alin. (1), precum si alin. (2)-(4) ale art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 163/2005;
6. Art. 70 si teza a doua a alin. (6) al art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificarile si completa rile ulterioare;
7. Prevederile referitoare la factura fiscala (cod 14-4-10/A), factura (cod 14-4-10/aA) si avizul de insotire a marfii (cod 14-3-6A) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997, prevederile referitoare la factura fiscala din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi referitoare la facturi si facturi fiscale tipizate, cu regim special;
8. Prevederile legate de obligatiile fiscale stabilite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006;
9. Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002.
o

Art. VII. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
toate stirile  
Acasa Despre noi Infiintari firme Alte servicii Contact
Copyright Euro Team Advisors SRL