acasa la infiintari firme in constanta
EURO TEAM ADVISORS

infiintari firme in constanta

Legislatie Contact  
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
acasa la infiintari firme in constanta despre infiintari firme in constanta infiintari firme in constanta alte servicii la infiintari firme in constanta contact infiintari firme in constanta
Ultimile stiri
Fondul Proprietatea a readus speranta multor romani deposedati abuziv de regimul com...
24.04.07
In cadrul eforturilor de armonizare a legislatiei romane cu directivele U.E. merita m...
24.04.07
Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cart...
24.04.07
toate stirile  

Stiri la infiintari-firme.ro!


Legea societatilor comerciale Modificari 2005-2006

Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului comercial roman art 77-269, intitulat ,,Despre Societatile Comerciale,,. Intrucat reglementarea societatilor comerciale cuprinsa in Codul comercial era in mare parte depasita, ea a fost inlocuita cu o noua reglementare,care face obiectul Legii 31/1990 privind societatile comerciale.

Dorinta de imbunatatire, dar, in primul rand, dinamica vietii economice romanesti au condus la schimbari repetate ale prevederilor acestei legi si, desi nu mai reprezinta, cu adevarat, niste noutati, consideram ca unele modificari ale Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale merita mentionate in acest material, pentru simplul motiv ca nu sunt, inca, cunoscute de toti cei care ar putea fi interesati de asemenea detalii.

Trebuie prercizat ca prin art 2 din legea 31/1990 se stabilesc 5 forme de organizare a societatatiilor comerciale romanesti si anume:

* 1. societatea in nume colectiv (S.N.C.)
Care se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii;
* 2. societate in comandita simpla (S.C.S.)
In care o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare;
* 3. societate pe actiuni (S.A.)
Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Actiunile au o valoare egala, care nu poate fi mai mica de 1000 de lei (conf. art. 93 din legea 31/ 1990);
* 4. societatea in comandita pe actiuni (S.C.A.)
Capitalul social este divizat in actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si comanditari, raspunderea acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita simpla;
* 5. societatea cu raspundere limitata (S.R.L.)
Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 100.000 de lei fiecare.
Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Societatile comerciale, indiferent de forma de organizare, sunt persoane juridice distincte de persoana propietarilor lor (asociati sau actionari). Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu.
Care sunt, insa, cele mai importante schimbari ?

In primul rand, consideram importante noutatile aduse prin legea 302 din 24.10.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, dintre care merita remarcata, in mod special, delimitarea clara ce se creeaza acum intre diversele categorii de societati comerciale prin majorarea plafonului minim al capitalului social al unei societati pe actiuni si in comandita pe actiuni, modificari care plaseaza atat S.A.-urile, cat si pe actionarii acestora in cu totul alta liga a vietii economice romanesti.

Mai exact, la articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii."

Modificarea a fost facuta, in primul rand, pentru a se realiza o aliniere la standardele europene, dar si ca urmare a necesitatii instiuirii unei stabilitati economice si pentru a se evita consecintele unei eventuale devalorizari a monedei nationale.

De asemenea, in legatura cu cele mentionate mai sus, Art. II. alineatul (1) al legii 302 din 24.10.2005 prevede urmatoarele:
“În termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevazute la pct. 1 al art. I au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii”, precizari care vor obliga toate societatile pe actiuni, ce nu se vor putea conforma, sa intre in procedura de dizolvare.

Totodata, prin Art. I alineatul 2. al legii 302 din 24.10.2005 a mai fost introdusa o alta modificare importanta a legii societatilor comerciale, care se refera la un caz special de dizolvare, si anume lipsa subscrierii capitalului social pana la limita de 25.000 Euro, pentru societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni pana la data prevazuta de lege. Iata textul legii:

Art. I. - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 237, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:


* (6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

La articolul 237, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmatorul cuprins:


* (7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
* (8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin.(7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin.(7), persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.
* (9) Încheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.
* (10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului in conditiile alin. (8) si (9) revin actionarilor. Acest drept se prescrie in termen de 6 luni de la comunicarea incheierii de radiere.

Ultima noutate, pe care dorim sa o mentionam in acest material, este cea adusa de prevederile legii 164 din 15.05.2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
In ce se vor traduce aceste noi prevederi ?

Intr-o evidenta mai corecta si mai transparenta a societatilor comerciale, in primul rand a S.R.L.-urilor, ingreunand infiinarea societatilor comerciale fantoma, sau folosirea sediilor sociale provizorii. Iata textul legii:

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:

(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati daca imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

* a) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;
* b) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

Putem spune astfel ca si schimbarile legii societatilor comerciale se incadreaza in procesul amplu de aliniere a legislatiei romanesti la normele Uniunii Europene, proces menit, pe de o parte, sa ajute la conturarea unui mediu de afaceri competitiv in Romania si, pe de alta parte, sa atenueze, atat cate este posibil, socul integrarii tarii noastre in marea familie europeana.
toate stirile  
Acasa Despre noi Infiintari firme Alte servicii Contact
Copyright Euro Team Advisors SRL